Šťastie v manželstve záleží na dobrom zdraví a zlej pamäti.


Šťastie-v-manželstve-záží-na-dobrom-zdraví-a-zlej-pamäti
ingmar bergmanovኝastiemanželstvezležínadobromzdravízlejpamätiŠťastie vv manželstvemanželstve záležízáleží nana dobromdobrom zdravízlej pamätiŠťastie v manželstvev manželstve záležímanželstve záleží nazáleží na dobromna dobrom zdravízdraví a zleja zlej pamätiŠťastie v manželstve záležív manželstve záleží namanželstve záleží na dobromzáleží na dobrom zdravídobrom zdraví a zlejzdraví a zlej pamätiŠťastie v manželstve záleží nav manželstve záleží na dobrommanželstve záleží na dobrom zdravína dobrom zdraví a zlejdobrom zdraví a zlej pamäti

Sláva mnohých prorokov sa zakladá na zlej pamäti poslucháčov.Na dobrom obraze niet zlej podrobnosti. Rovnako na zlom obraze niet dobrej podrobnosti. Na dobrom obraze nie sú bezvýznamné časti.Lekár: Pán, ktorý prosperuje z choroby a zomiera v dobrom zdraví.V dobrom manželstve vyžaduje jeden od druhého málo. V krásnom sa všetko dáva a prijíma.Mnohí ľudia ďakujú za svoje dobré svedomie svojej zlej pamäti.Deväť desatín nášho šťastia záleží na zdraví. S ním je všetko zdrojom pôžitku, bez neho nie je možné si vychutnať žiadne dobro.