Ľudia si zrejme neuvedomujú, že ich názor na svet je zároveň priznaním ich charakteru.


Ľudia-zrejme-neuvedomujú-že-ich-názor-na-svet-zároveň-priznaním-ich-charakteru
ralph waldo emersonĽudiazrejmeneuvedomujúžeichnzornasvetzroveňpriznanímcharakteruĽudia sisi zrejmezrejme neuvedomujúže ichich názorna svetsvet jeje zároveňzároveň priznanímpriznaním ichich charakteruĽudia si zrejmesi zrejme neuvedomujúže ich názorich názor nanázor na svetna svet jesvet je zároveňje zároveň priznanímzároveň priznaním ichpriznaním ich charakteruĽudia si zrejme neuvedomujúže ich názor naich názor na svetnázor na svet jena svet je zároveňsvet je zároveň priznanímje zároveň priznaním ichzároveň priznaním ich charakteruže ich názor na svetich názor na svet jenázor na svet je zároveňna svet je zároveň priznanímsvet je zároveň priznaním ichje zároveň priznaním ich charakteru

Vyberám si známych podľa toho, ako vyzerajú, priateľov podľa ich charakteru a nepriateľov podľa ich inteligencie.Nemyslite si, že ste takí, ako o vás hovoria ľudia. Obyčajne vám lichotia, aj keď si to neuvedomujú.Veľkí umelci netrpeli v dôsledku toho, že ich nepochopil dav, ale preto, že si ich nevážili ich umeleckí kolegovia.Prekrásne šperky, čo ste si na seba dali, sú neskutočnou pastvou pre oči, no keď ich porovnám s pohľadom na tváre miliónov chudobných ľudí, odvažujem sa tvrdiť, že India bude padať do záhuby, dokiaľ si ich nesnímete a nevložíte ich do rúk chudobných.Celý svet je plný zázrakov, na ktoré sme si však tak zvykli, že ich nazývame všednými vecami.Ľudia milujú svoje slabosti, a zároveň ich nenávidia.