Človek je divný tvor! Nevie, odkiaľ ide, vie málo o svete a najmenej o sebe.


Človek-divný-tvor-nevie-odkiaľ-ide-vie-málo-o-svete-a-najmenej-o-sebe
johann wolfgang von goetheČlovekdivnýtvornevieodkiaľideviemlosvetenajmenejsebeČlovek jeje divnýdivný tvorodkiaľ idevie málomálo oo svetenajmenej oo sebeČlovek je divnýje divný tvorvie málo omálo o svetesvete a najmeneja najmenej onajmenej o sebeČlovek je divný tvorvie málo o sveteo svete a najmenejsvete a najmenej oa najmenej o sebemálo o svete a najmenejo svete a najmenej osvete a najmenej o sebe

Človek je temný tvor! Nevie, odkiaľ ide, vie málo o svete a najmenej o sebe.Človek je najmenej sám sebou, keď hovorí o sebe. Daj mu masku a povie pravdu.Človek je vznešený tým, že vie o svojej úbohosti. Strom o svojej úbohosti nevie.Niekedy človek nevie, či ide o akciu podpisovaciu, alebo podpichovaciu.Čím vie človek viac o sebe, tým ľahšie sa vie vcítiť do uzavretých systémov svojich blížnych, a tak ich lepšie pochopiť a tolerovať.Takt je schopnosť ukrývať, ako veľa si myslíme o sebe a ako málo o druhých.