Citáty o V��dy

Citáty o V��dy: V mladosti je láska krásna v predstavách, v starobe len v spomienkach. -Franz Grillparzer


v-mladosti-láska-krásna-v-predstavách-v-starobe-len-v-spomienkach
Citáty o V��dy: Šialený je ten, kto dôveruje v krotkosť vlka, v zdravie koňa, v lásku výrostka a v prísahu pobehlice. -William Shakespeare


Šialený-ten-kto-dôveruje-v-krotkosť-vlka-v-zdravie-koňa-v-lásku-výrostka-a-v-prísahu-pobehlice
Citáty o V��dy: Ak sa niekedy z akéhokoľvek dôvodu očividne a bezprecedentne porušia morálne pravidlá v jednej oblasti, trebárs v politike, je nesporné, že tak ako nasleduje noc za dňom, bude v dominovom efekte nasledovať kolaps všetkých ostatných pravidiel - v športe, v zábave, vzdelávaní, vo vojenstve, v obchode i vo vládnutí. -Margaret Halsey


Citáty o V��dy: V pätnástich rokoch sa môj duch zaoberal štúdiom. V tridsiatke som nadobudol pevné názory. V štyridsiatke som prestal pochybovať. V päťdesiatke som poznal vôľu nebies. V šesťdesiatke bolo moje ucho spoľahlivým nástrojom na prijímanie právd. V sedemdesiatich môžem nasledovať túžby môjho srdca bez toho, aby som porušoval akékoľvek pravidlá. -Konfucius


Citáty o V��dy: Požičiavateľ peňazí vám poslúži v prítomnom čase, požičia vám v podmieňovacom spôsobe, udržiava vás v konjuktíve a zničí vás v budúcnosti. -Joseph Addison


požičiavateľ-peňazí-vám-poslúži-v-prítomnom-čase-požičia-vám-v-podmieňovacom-spôsobe-udržiava-vás-v-konjuktíve-a-zničí-vás-v
Citáty o V��dy: Boh šepká v radostiach, prihovára sa v problémoch a kričí v bolesti. -Lao-c'


boh-šepká-v-radostiach-prihovára-v-problémoch-a-kričí-v-bolesti
Citáty o V��dy: Boh rozmýšľa v génioch, sníva v básnikoch a spí v ostatných ľuďoch. -Peter Altenberg


boh-rozmýšľa-v-génioch-sníva-v-básnikoch-a-spí-v-ostatných-ľuďoch
Citáty o V��dy: Viera v Boha môže byť v stručnosti definovaná ako nelogická dôvera v zjavenie pravdepodobného. -Henry Louis Mencken


viera-v-boha-môže-byť-v-stručnosti-definovaná-ako-nelogická-dôvera-v-zjavenie-pravdepodobného
Citáty o V��dy: Buď prejavom... láskavosti; maj láskavosť v tvári, v očiach, v úsmeve, vo vďačnom pozdrave. -Matka Tereza


buď-prejavom-láskavosti-maj-láskavosť-v-tvári-v-očiach-v-úsmeve-vo-vďačnom-pozdrave
Citáty o V��dy: Veľa je tých, čo lepšie žijú v minulosti a v budúcnosti než v prítomnosti. -Novalis


veľa-tých-čo-lepšie-žijú-v-minulosti-a-v-budúcnosti-než-v-prítomnosti
Citáty o V��dy: V zúfalstve a v nebezpečenstve sa naučí človek veriť v zázrak, inak by to neprežil. -Erich Maria Remarque


v-zúfalstve-a-v-nebezpečenstve-naučí-človek-veriť-v-zázrak-inak-by-to-neprež
Citáty o V��dy: V nešťastí sa ukáže múdrosť, v šťastí pokora, v biede trpezlivosť a vo smrti bohatstvo. -Friedrich Schiller


v-nešťastí-ukáže-múdrosť-v-šťastí-pokora-v-biede-trpezlivosť-a-vo-smrti-bohatstvo
Citáty o V��dy: Naše poslanie v živote nie je mať úspech, ale v dobrej nálade pokračovať v omyloch. -Robert Louis Stevenson


naše-poslanie-v-živote-nie-ť-úspech-ale-v-dobrej-nálade-pokračovať-v-omyloch
Citáty o V��dy: Boh nehrá v kocky. V liste Max Born-ovi; citovaný v knihe: The Life and Times -Albert Einstein


boh-nehrá-v-kocky-v-liste-max-born-ovi-citovaný-v-knihe-the-life-and-times
Citáty o V��dy: V prípade, kedy konkrétne povolanie neprináša žiadny pocit naplnenia, je vina v človeku a nie v povolaní. -Viktor Frankl


v-prípade-kedy-konkrétne-povolanie-neprináša-žiadny-pocit-naplnenia-vina-v-človeku-a-nie-v-povolaní
Citáty o V��dy: Nepotrebujeme mravnosť a náboženstvo abstraktne, v sústavách a v knihách, ale v živote, v hospodárení a v politike. Etika nie je pre písací stôl, náboženstvo nie je pre kostol. – Židlochovický zpravodaj, marec 2008, s. 2. -Tomáš Garrigue Masaryk


Citáty o V��dy: Svätosť nepozostáva z toho alebo onoho cvičenia. Spočíva v postoji srdca, ktorý nás v Božom náručí robí pokornými a malými, v ktorom si uvedomujeme svoju slabosť a dôverujeme až po opovážlivosť v Otcovu dobrotu. -Terezie z Lisieux


Citáty o V��dy: Svätosť nepozostáva z toho alebo onoho cvičenia: spočíva v postoji srdca, ktorý nás v Božom náručí robí pokornými a malými, v ktorom si uvedomujeme svoju slabosť a dôverujeme až po opovážlivosť v Otcovu dobrotu. -Terezie z Lisieux