Citáty o Slobody

Citáty o Slobody: Dokiaľ sa budeme držať karikatúry slobody, totiž slobody vnútorne a duševne sa zničiť, budú nezmeneným spôsobom pokračovať aj vonkajšie účinky takto skreslenej slobody. -Benedikt XVI


dokiaľ-budeme-držať-karikatúry-slobody-totiž-slobody-vnútorne-a-ševne-zničiť-budú-nezmeneným-spôsobom-pokračovať-aj-vonkajšie
Citáty o Slobody: Najlepšou nádejou našej slobody je rozšírenie slobody do celého sveta. -George Bush


najlepš-nádejou-našej-slobody-rozšírenie-slobody-do-celého-sveta
Citáty o Slobody: Niet spravodlivosti bez slobody a ľudské práva nemôžu existovať bez slobody. -George Bush


niet-spravodlivosti-bez-slobody-a-ľudské-práva-nemôžu-existovať-bez-slobody
Citáty o Slobody: Je možné mať ekonomickú slobodu bez politickej slobody, ale nemožno mať politickú slobodu bez ekonomickej slobody. -Friedrich August von Hayek


je-možné-ť-ekonomickú-slobodu-bez-politickej-slobody-ale-nemožno-ť-politickú-slobodu-bez-ekonomickej-slobody
Citáty o Slobody: Bez slobody myslenia nemôže existovať žiadna múdrosť a bez slobody slova nemôže existovať žiadna sloboda. -Benjamin Franklin


bez-slobody-myslenia-nemôže-existovať-žiadna-múdrosť-a-bez-slobody-slova-nemôže-existovať-žiadna-sloboda
Citáty o Slobody: Viac slobody? Zväčšíme klietku. -Jan Sobotka


viac-slobody-zväčšíme-klietku
Citáty o Slobody: Idea slobody ma zotročila. -Stanisław Jerzy Lec


Citáty o Slobody: Bez slobody ide život pospiatky. -Bertolt Brecht


Citáty o Slobody: Úzkostlivosť je závrat zo slobody. -Søren Kierkegaard


Citáty o Slobody: Hroby slobody sú kolískami budúcnosti. -Adam Mickiewicz


hroby-slobody-sú-kolískami-budúcnosti
Citáty o Slobody: Šťastní otroci sú najväčší nepriatelia slobody. -František Vymazal


Šťastní-otroci-sú-najväčší-nepriatelia-slobody
Citáty o Slobody: Najšťastnejší otroci sú najrozhorčenejšími nepriateľmi slobody. -Marie von Ebner-Eschenbach


najšťastnejší-otroci-sú-najrozhorčenejšími-nepriateľmi-slobody
Citáty o Slobody: Stupeň slobody závisí od rozmerov klietky. -Vladimír Kolečickij


Citáty o Slobody: Keď existujem, vytváram faktické obmedzenia slobody druhého. -Jean Paul Sartre


keď-existujem-vytváram-faktické-obmedzenia-slobody-druhého
Citáty o Slobody: Neposlušnosť je základom slobody. Poslušní zostanú otroci. -Henry David Thoreau


neposlušnosť-základom-slobody-poslušní-zostanú-otroci
Citáty o Slobody: Demokracia je hľadaním minima povinností a maxima slobody. -Václav Bělohradský


demokracia-hľadaním-minima-povinností-a-maxima-slobody
Citáty o Slobody: Duch nevzíde zo slobody, ale len z ducha. -Peter Altenberg


duch-nevzíde-zo-slobody-ale-len-z-ducha
Citáty o Slobody: Dejiny sveta, to je pokrok vo vedomí slobody. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel