Citáty o Bud��cnosti

Citáty o Bud��cnosti: Budúcnosť moja je buď skvelá, buď nijaká. -Milan Rastislav Štefánik


Citáty o Bud��cnosti: Každé čestné konanie má svoj pôvod v niektorej zo štyroch cnosti. Buď súvisí s prenikavým poznaním pravdy, alebo s vôľou dbať na záujmy ľudskej spoločnosti, dávať každému, čo mu patrí a dodržiavať zmluvy, alebo s veľkosťou a silou vznešeného a nepremožiteľného ducha, či konečne so zachovávaním poriadku a miery vo všetkých činoch a slovách, v ktorých spočíva umiernenosť a zdržanlivosť. -Marcus Tullius Cicero


Citáty o Bud��cnosti: Človek buď nesníva vôbec, alebo zaujímavo. Musíme sa učiť tiež tak bdieť - buď vôbec nie, alebo zaujímavo. -Friedrich Nietzsche


Človek-buď-nesníva-vôbec-alebo-zaujímavo-musíme-učiť-tiež-tak-bdieť-buď-vôbec-nie-alebo-zaujímavo
Citáty o Bud��cnosti: Buď triezvy a umiernený, a budeš zdravý. Buď cnostný a budeš šťastný. -Benjamin Franklin


buď-triezvy-a-umiernený-a-budeš-zdravý-buď-cnostný-a-budeš-šťastný
Citáty o Bud��cnosti: Sláva je tieňom cnosti. -Seneca


Citáty o Bud��cnosti: Priateľstvo je dcérou cnosti. -Francisco Goya


Citáty o Bud��cnosti: Dobrota obsahuje všetky ostatné cnosti. -Victor Hugo


dobrota-obsahuje-všetky-ostatné-cnosti
Citáty o Bud��cnosti: V tajomstve cnosti spočíva jej sila. -Ernst Feuchtersleben


Citáty o Bud��cnosti: Odmenou cnosti je vedomie dobrého skutku. -Marcus Tullius Cicero


Citáty o Bud��cnosti: Pravidlá cnosti vzrastajú a zosilňujú silu myšlienky. -Seneca


pravidlá-cnosti-vzrastajú-a-zosilňujú-silu-myšlienky
Citáty o Bud��cnosti: Sebaláska zveličuje rovnako naše chyby, i cnosti. -Johann Wolfgang von Goethe


Citáty o Bud��cnosti: Najlepším učiteľom múdrosti a cnosti je láska. -Euripidés


najlepším-učiteľom-múdrosti-a-cnosti-láska
Citáty o Bud��cnosti: Človek je najviac trestaný za svoje cnosti. -Friedrich Nietzsche


Citáty o Bud��cnosti: Pochválená buď radosť a pochválená buď bolesť. Obe sú sestry a obe posvätné. Vytvárajú svet a nadnášajú veľkých duchov. Sú silou, sú životom. -Romain Rolland


pochválená-buď-radosť-a-pochválená-buď-bolesť-obe-sú-sestry-a-obe-posvätné-vytvárajú-svet-a-nadnášajú-veľkých-duchov-sú-silou
Citáty o Bud��cnosti: Neľúbi ten, kto chyby milovaného nepovažuje za cnosti. -Johann Wolfgang von Goethe


Citáty o Bud��cnosti: Láska je najstaršie a najušľachtilejšie božstvo, prazdroj cností. -Platón


láska-najstaršie-a-najušľachtilejšie-božstvo-prazdroj-cností
Citáty o Bud��cnosti: Filozofia zahŕňa učenie o cnosti, povinnosti a mravnom živote. -Marcus Tullius Cicero


filozofia-zahŕňa-učenie-o-cnosti-povinnosti-a-mravnom-živote
Citáty o Bud��cnosti: Ak je k tebe niekto milý, buď voči nemu milý. Ak ti je nepriateľom, buď k nemu spravodlivý. -Konfucius


ak-k-tebe-niekto-milý-buď-voči-nemu-milý-ak-ti-nepriateľom-buď-k-nemu-spravodlivý