Naplň Tvoj Džbán Citátov

Dobré stránky človeka treba predpokladať vždy. -Anton Semionovič Makarenko


Srdce človeka býva pred pádom spupné, zatiaľ čo slávu predchádza pokora. -Elisabeth of Wied


srdce-človeka-býva-pred-pádom-spupné-zatiaľ-čo-slá-predchádza-pokora
Čas se chová velmi lidsky: když jej pořád nekontrolujeme, tak se tolik nežene. -Gabriel Laub


Čas-se-chová-velmi-lidsky-když-jej-pořád-nekontrolujeme-tak-se-tolik-nežene
Keby sa šťastie zakladalo na telesných rozkošiach, pokladali by sme za šťastie i voly, ktoré nájdu v hrante hrach. -Hérakleitos


keby-šťastie-zakladalo-na-telesných-rozkošiach-pokladali-by-sme-za-šťastie-i-voly-ktoré-nájdu-v-hrante-hrach
Niet pevnosti, ktorú by nebolo možné dobyť, okrem jednej jedinej, a tou je ľudská hlúposť. -Leonardo Da Vinci


niet-pevnosti-ktorú-by-nebolo-možné-dobyť-okrem-jednej-jedinej-a-tou-ľudská-hlúposť
Kto miluje, je ochotný byť užitočný i svojím odchodom. -Aristofanés


kto-miluje-ochotný-byť-užitočný-i-svojím-odchodom
Môj otec bol dobrý, ja musím byť podnikateľ! -Zdenka Kalčíková


Byť normálnym v období dospievania je samé o sebe nenormálne. -Dame Edna Everage


byť-normálnym-v-období-dospievania-samé-o-sebe-nenormálne


a-žili-stá-nešťastní-a-nespokojní-takto-zakončuje-rozprávky-aby-neklamal-svoje-dieťa
Šťastný je človek, ktorý môže žiť svojmu koníčku. -George Bernard Shaw


Novinárska technika je teraz dokonalá, že sa dozvedáme o udalostiach na druhej pologuli omnoho skôr ako o tom, čo sa deje u nás. -Gabriel Laub


novinárska-technika-teraz-dokonalá-že-dozvedáme-o-udalostiach-na-druhej-pologuli-omnoho-skôr-ako-o-tom-čo-deje-u-nás
Ak dokážem poskytnúť určitý druh vzťahu, druhý človek objaví v sebe kapacitu využiť tento vzťah a dôjde k zmene osobného postoja. -Carl Rogers


ak-dokážem-poskytnúť-určitý-druh-vzťahu-druhý-človek-objaví-v-sebe-kapacitu-využiť-tento-vzťah-a-dôjde-k-zmene-osobného-postoja
Hviezdy zhasnú skôr, ako sa k nám dostane ich svetlo. -Brigitte Bardot


Hovoriť pravdu má zmysel vždy, za každých okolností. -Václav Havel


hovoriť-pravdu-má-zmysel-vždy-za-každých-okolností
Vadou tela sa duša nezohaví, ale krásou duše sa zdobí aj telo. -Seneca


vadou-tela-ša-nezohaví-ale-krásou-še-zdobí-aj-telo
Na svete existuje nanajvýš jedna zlá žena. Bohužiaľ, každý si myslí, že je to práve tá jeho. -Gotthold Ephraim Lessing


na-svete-existuje-nanajvýš-jedna-zlá-žena-bohužiaľ-každý-myslí-že-to-práve-tá-jeho
Kto vie, aká cenná je láska? Iba ten, kto ľúbi, no koho neľúbia. -Thomas Mann


Niektorý ľudia proste žijú v dokonalej symbióze so svojím omylom. -Charlie Chaplin


niektorý-ľudia-proste-žijú-v-dokonalej-symbióze-so-svojím-omylom